BTP Rakennesuunnittelu Oy

Betoni-, teräs- ja puurakenteiden suunnittelu

Tervetuloa kotisivuille! BTP on rakennesuunnittelua tekevä insinööritoimisto Alavudella Etelä-Pohjanmaalla. Yritys on toiminut aktiivisesti vuoden 2020 syksystä.

Teemme rakennesuunnittelua niin betoni-, teräs-, kuin puurakenteisiin rakennuksiin. Suunnittelu voi sisältää:

  • Rakennusten lupakuvat
  • Päärakennesuunnittelu
  • Rakennekuvat
  • Kantavien rakenteiden mitoitus
  • Teräs-, betoni- ym. rakenteiden tuotantopiirustukset
  • Elementti- ja paikallavalurakenteet
  • Rakennusfysikaalinen suunnittelu
  • Paalutus
  • ym.
Lisäksi teemme koneenrakennuksen lujuuslaskentaa, joista esimerkkinä voidaan mainita konerungot ja liitososat.

Rakennesuunnittelu tehdään aina asiakkaan toivomassa laajuudessa ja noudattaen asiakkaan toiveita. Suunnittelussa käytämme pääasiassa AutoCAD, Tekla ja Scia Engineering ohjelmistoja. Rakenteet mitoitamme huipputason Scia Engineering ohjelmistolla ja apuna käytämme omia laskentapohjia sekä rakennustuotevalmistajien omia laskentaohjelmia.

Tekla Structures-ohjelmistolla teemme rakenteiden 3D-mallinnuksen. 3D-mallinnus mahdollistaa monipuoliset rakenteiden väliset tarkastelut, jolloin voidaan varmistua asennustyön sujuvuudesta. Toimitamme asiakkaalle aina rakenteiden laskentadokumentaation, sekä tuotantopiirustukset niin betonielementtien kuin teräsrakenteiden osalta. Lisäksi asiakas saa rakennesuunnitelmat, asennuspiirustukset ja kattavat materiaali, pultti ym. luettelot. Suunnittelu tehdään aina voimassa olevien määräysten ja normien mukaan.

BTP Rakennesuunnittelun henkilöstöllä on yli kymmenen vuoden kokemus rakennesuunnittelusta, jolloin aloitettiin teräsrakenteiden lujuuslaskenta. Vuosien varrella kokemusta on kertynyt monipuolisesti aina omakotitaloista suurten stadionien ja kattilavoimalaitosten suunnitteluun.