BTP Rakennesuunnittelu Oy

Betoni-, teräs- ja puurakenteiden suunnittelu

Tervetuloa kotisivuille! BTP on rakennesuunnittelua tekevä insinööritoimisto Alavudella Etelä-Pohjanmaalla. Yritys on toiminut aktiivisesti vuoden 2020 syksystä.

Teemme rakennesuunnittelua niin betoni-, teräs-, kuin puurakenteisiin rakennuksiin. Suunnittelu voi sisältää:

  • Rakennusten lupakuvat
  • Päärakennesuunnittelu
  • Rakennekuvat
  • Kantavien rakenteiden mitoitus
  • Teräs-, betoni- ym. rakenteiden tuotantopiirustukset
  • Elementti- ja paikallavalurakenteet
  • Rakennusfysikaalinen suunnittelu
  • Paalutus
  • ym.
Lisäksi teemme koneenrakennuksen lujuuslaskentaa, joista esimerkkinä voidaan mainita konerungot ja liitososat.

Rakennesuunnittelu tehdään aina asiakkaan toivomassa laajuudessa ja noudattaen asiakkaan toiveita. Suunnittelussa käytämme pääasiassa AutoCAD, Tekla ja Scia Engineering ohjelmistoja.

Tekla Structures-ohjelmistolla teemme rakenteiden 3D-mallinnuksen. 3D-mallinnus mahdollistaa monipuoliset rakenteiden väliset tarkastelut, jolloin voidaan varmistua asennustyön sujuvuudesta. Toimitamme asiakkaalle aina rakenteiden laskentadokumentaation, sekä tuotantopiirustukset niin betonielementtien kuin teräsrakenteiden osalta. Lisäksi asiakas saa rakennesuunnitelmat, asennuspiirustukset ja kattavat materiaali, pultti ym. luettelot. Suunnittelu tehdään aina voimassa olevien määräysten ja normien mukaan.

Rakenteiden mitoittamiseen käytämme Scia Engineering ohjelmistoa ja apuna käytämme omia laskentapohjia sekä rakennustuotevalmistajien omia laskentaohjelmia. Teräsrakenteiden suunnitteluun on Fise:n myöntämä Vaativa+ pätevyys.

BTP Rakennesuunnittelun henkilöstöllä on 15  vuoden kokemus rakennesuunnittelusta, jolloin aloitettiin teräsrakenteiden lujuuslaskenta. Vuosien varrella kokemusta on kertynyt monipuolisesti aina omakotitaloista suurten stadionien ja kattilavoimalaitosten suunnitteluun.